Welkom bij de Kleindierenvereniging de Wolden

De vereniging is op 1 april 2023 ontstaan, door samenvoeging van Pels en Pluim Zuidwolde, DWO de Wijk en RKC Ruinen. KV de Wolden is een kleindierenvereniging met 70 leden (waarvan 8 jeugdleden en 2 combinaties) en 5 donateurs. Onze leden houden zich bezig met, of ondersteunen, de houderij en fokkerij van: Hoenders, Dwerghoenders, Watervogels, Konijnen, Sierduiven en Siervogels. Dit houdt in dat zij o.a. trachten oude rassen van bovenstaande diersoorten in stand te houden. Sommigen trachten ook kleurslagen van oude rassen terug te fokken.

Wij toetsen de kwaliteit op de jaarlijkse verenigings-tentoonstelling waar ongeveer 50 fokkers hun dieren laten keuren door officiële keurmeesters. De keurmeesters zien er op toe dat de dieren goed zijn verzorgd en voldoen aan de in de standaard voorgeschreven raseigenschappen voor het betreffende dier. De keurmeester geeft de dieren punten en schrijft op wat er beter kan. Het dier dat daarbij naar het oordeel van de keurmeesters het beste scoort wordt kampioen van de tentoonstelling.

Tatoeëren konijnen

Om konijnen te kunnen showen op tentoonstellingen, moeten deze worden getatoeëerd!

Het tatoeëren wordt gedaan door:
Folkert Hester en Anne Steenbergen
’t Schoolweg 10
7924 PM Veeningen
Van 09:30 – 11:30 uur. (voor data kijk bij Agenda)
Voor vragen kun je terecht bij
Anne Steenbergen Tel. 0528-391518

Ringen Duiven & Hoenders

Om duiven en hoenders te kunnen showen op tentoonstellingen, moeten deze worden geringd!

Ringen voor duiven & hoenders, te bestellen via:
Anne Steenbergen

Schoolweg 10
7924 PM Veeningen
Tel. 0528-391518
Of via: DigiRing